วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

อารมณ์สงบ (กรรมฐาน ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : อารมณ์สงบ

580116_05_กรรมฐานอารมณ์สงบ.mp3