วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ความเมตตาของครูบาอาจารย์ (เทศน์ ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : ความเมตตาของครูบาอาจารย์

580116_02_เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3