วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

บุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก

580131_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก.mp3