วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ

580131_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3