วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

การเกิดหนีไม่พ้นกรรม (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นกรรม

580117_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นกรรม.mp3