วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

การละนิวรณ์ด้วยปัญญา (ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยปัญญา

580111_04_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ด้วยปัญญา.mp3