วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย

580125_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญด้วยจิตขวนขวาย.mp3