วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก (นิทาน ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - นิทาน : ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก

580104_05_นิทานชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก.mp3