วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์การถวายสังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน

580125_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายสังฆทาน.mp3