วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การถวายทองในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การถวายทองในพระพุทธศาสนา

580123_03_ปกิณกะธรรมการถวายทองในพระพุทธศาสนา.mp3