วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข (เทศน์ ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข

580117_02_เทศน์การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข.mp3