วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

การบูชาธรรม (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การบูชาธรรม

580124_05_ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม.mp3