วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด (กรรมฐาน ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด

580110_05_กรรมฐานการทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด.mp3