วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

พรปีใหม่ ๒๕๕๘ (พระเมตตาพร ๑ ม.ค. ๕๘) : พรปีใหม่

พระเมตตาพร : พรปีใหม่ ๑ ม.ค. ๕๘

580101_05_พระเมตตาพรพรปีใหม่๒๕๕๘