วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การยอมรับกรรมด้วยสติ (เทศน์ ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การยอมรับกรรมด้วยสติ

580123_02_เทศน์การยอมรับกรรมด้วยสติ.mp3