วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว