วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พิจารณานิมิตลูกแก้ว (กรรมฐาน ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : พิจารณานิมิตลูกแก้ว

580117_06_กรรมฐานพิจารณานิมิตลูกแก้ว.mp3