วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม (เทศน์ ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม

580104_02_เทศน์การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม.mp3