วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

บุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา หาประมาณมิได้ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา หาประมาณมิได้

580131_10_ปกิณกะธรรมบุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาหาประมาณมิได้.mp3