วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

การมีเมตตาต่อผู้อื่น (ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การมีเมตตาต่อผู้อื่น

580131_03_ตอบปัญหาธรรมการมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3