วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน

580125_06_ปกิณกะธรรมการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน.mp3