วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา (กรรมฐาน ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : ผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา

580131_06_กรรมฐานผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3