วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาของพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระรัตนตรัย

580124_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3