วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม (เทศน์ ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม

580111_02_เทศน์ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม.mp3