วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ (ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ

580102_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ.mp3