วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล (เทศน์ ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล

580201_02_เทศน์กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล.mp3