วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ
580228_09_ปกิณกะธรรมความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ.mp3