วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย (กรรมฐาน ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย

580207_07_กรรมฐานอย่าหลงสมาธิถ้ายังไม่ตัดร่างกาย.mp3