วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทิ้งภาระร่างกาย(กรรมฐาน ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการทิ้งภาระร่างกาย
580215_06_กรรมฐานการทิ้งภาระร่างกาย.mp3