วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป

580201_06_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป.mp3