วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา
580228_07_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา.mp3