วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การฝึกมโนมยิทธิ (กรรมฐาน ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : การฝึกมโนมยิทธิ

580208_07_กรรมฐานการฝึกมโนมยิทธิ.mp3