วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม

580201_03_ปกิณกะธรรมหมั่นรักษาใจในวิหารธรรม.mp3