วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเห็นทุกข์จากการงาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากการงาน
580228_04_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากการงาน.mp3