วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สีลานุสติ(กรรมฐาน ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานสีลานุสติ
580228_06_กรรมฐานสีลานุสติ.mp3