วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา (กรรมฐาน ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา

580201_05_กรรมฐานใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา.mp3