วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สวดมนต์บวงสรวง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดมนต์บวงสรวง
580214_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บวงสรวง.mp3