วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(เทศน์ ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-เทศน์สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3
580215_02_เทศน์สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3