วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา

580207_11_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3