วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อานิสงส์การสร้างพระ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระ
580221_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระ.mp3