วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการฝึกจิตให้สงบ
580221_06_กรรมฐานการฝึกจิตให้สงบ.mp3