วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา(เทศน์ ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-เทศน์การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
580214_03_เทศน์การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา.mp3