วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทำความดีควรตั้งใจให้สุด (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - กิณกะธรรม : การทำความดีควรตั้งใจให้สุด

580207_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีควรตั้งใจให้สุด.mp3