วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย
580222_03_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย.mp3