วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทรงพรหมจรรย์ (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมจรรย์

580208_06_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมจรรย์.mp3