วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
580222_08_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3