วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม

580201_04_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม.mp3