วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
580214_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ.mp3