วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔ (เทศน์ ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔

580208_02_เทศน์พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร๔.mp3