วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า (ตอบปัญหาธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า

580207_04_ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า.mp3